luftartistin - aerial artiste


de | en | cz

Impresum

Tyto webové stránky janakorb.de jsou chráněny autorským právem. Použití textů a obrázků, byť jen částečné, je bez písemného souhlasu Jany Korb porušením autorského práva, a je proto trestné. Platí to zejména pro rozmnožování, překlad nebo používání v elektronických systémech.

Vyloučení ručení

Všechny informace na těchto webových stránkách byly a jsou kontrolovány s největší pečlivostí. Autoři nemohou však ručit za škody, které vzniknou v souvislosti s těmito stránkami. Na těchto webových stránkách se eventuálně vyskytují obchodní názvy nebo používané názvy. I když nejsou tyto názvy takto označeny, platí příslušná ochranná ustanovení. Neručíme za správnost odkazů. Jana Korb není odpovědná za obsahy externích internetových nabídek.

Odpovědná ve smyslu mediálního zákona (TDG)

Jana Korb
Spittastr.41
10317 Berlin

Webdesign

Koncepce, design a výroba: pix-r.us © 2006
Prosvětlený stůl popup: Lightbox JS

Fotografie

dFacts Network – Alex Puell, Gerhard Koch – pokud není uvedeno jinak.

Překlady

Německo-česky: Hana Pankova Legatus
Německo-anglicky: James Lovatt, eMail jameslovatt (at) gmx.co.uk